Algemene Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

-Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van 5dexperience.nl en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan yoga, massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van 5dexperience.nl voortvloeien.

-5dexperience is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

Lidmaatschap en betaling yoga

-Wij hanteren een periode van vier weken.
-De deelnemer dient vooraf te betalen voor de nieuwe periode.
-Annulering van de door u bestelde rittenkaart is niet mogelijk.
-Abonnementen worden stilzwijgend verlengd met de vooraf afgesproken periode.
-Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 4 weken.

Behandeling en betaling massage

-Betaling van massage consulten geschied uitsluitend direct en á contant of via een tikkie waarna de factuur wordt nagezonden.

-5dexperience verleent geen erotische massages. Aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.

-Tijdens een massage/consult/yoga les dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
-5dexperience behoud zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
-Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
-De cadeaubon dient vooraf aan het massageconsult, het liefst bij reservering, overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.

Intake en uw gezondheid.

-Is er sprake van medische klachten. Is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven.

-Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan 5dexperience.nl.

-Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

-Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de totale kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling.

-Op elke cadeaubon/rittenkaart is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de bon geldig tot één jaar na uitgifte hiervan.

-Bij inlevering van de cadeaubon/rittenkaart vind geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.

-Tussentijdse wijziging in 5dexperience.nl en andere voorwaarden zijn mogelijk.

-Tijdens vakanties zijn wij mogelijk gesloten. Dit wordt ruim van te voren bekend gemaakt.

-Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.