PRIVACY STATEMENT EN PROCLAIMER

De 5dexperience, gevestigd aan Willem van Arkellaan 41, 4205 GV te Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de activiteiten van 5dexperience geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.

Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.

Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten, zwangerschap etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.

Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en breng de docent hiervan direct op de hoogte.

Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.

5dexperience is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ons privacy beleid is op alle verstrekte (persoons)gegevens van toepassing.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

5dexperience verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

5dexperience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.