Transformatieve Coaching

Is het tijd om jouw berg patronen te transformeren?

Wie ben jij werkelijk?

Dat is een vraag die ik mijzelf vaak heb gesteld. Tot ik er achter kwam dat er sprake was van toch wel veel maskers die ik had opgedaan. Opvattingen en overtuigingen waar ik mij achter verschool. Dát gaf comfort. Toen ik zelf kinderen had, viel het mij op dat ik op dezelfde manier reageerde als mijn ouders voorheen deden. Dat gaf mij te denken. Was ik dan dezelfde persoon als mijn ouders? Of was ik aan het papagaaien? Was ik wel degene die ik dacht te zijn?

Het werd een onderzoek die mij nog steeds bezighoudt. De ene na de andere opleiding volgde. Soms was een conditionering zo sterk aanwezig, dat ik mij ermee identificeerde. Issues, trauma’s, innerlijke patronen en vastgeroeste overtuigingen kwamen aan bod en werden opgeruimd. Sommigen zaten zo diep dat ik mij verbaasde over het bestaan. Enkelen kwamen van heel ver en betroffen mijn voorouderlijnen. Natuurlijk ging dit niet zonder slag of stoot. Menig traan werd er vergoten. Maar wat mij opviel was dat ik helderder en bewuster werd. Ik begon mij lichter te voelen en kreeg er plezier in om mijn leven te ontrafelen.

Deze ontrafeling gebeurd op een holistische manier. Lichaam en geest zijn immers één. Dit zorgt voor meer bewustwording waardoor transformatie mogelijk is. Kies jij voor leven vanuit waarheid en integriteit? Durf te gaan voor jouw ware essentie.

De aandachtsgebieden waar ik op werk zijn mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel.

Dit doe je niet alleen. De basis is een samenwerking  gebaseerd op gelijkwaardigheid waarin we samen de reis aanvangen met aantoonbare resultaten.

Jouw bijdrage in jezelf € 99,- per uur en per 1 ½ uur € 145,-.