Vertrouwenspersoon

portret

Wat zou het mooi zijn als een medewerker zich bij iedere collega of leidinggevende veilig voelt om hem of haar aan te spreken op ongewenst gedrag en dat zij samen tot een bevredigende oplossing komen. Wanneer dit niet lukt kan een vertrouwenspersoon hier uitkomst bieden.

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men werk gerelateerde vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, treiteren, agressie en geweld en discriminatie met alle gevolgen van dien. Een vertrouwenspersoon kan een klankbord of een vraagbaak zijn voor vertrouwelijke situaties. De vertrouwenspersoon onderneemt niets wat de medewerker niet wil.

Mocht dat volgens u niet voldoende zijn, dan kunt u uw onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

De ARBO wet verplicht de werkgever de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen te voorkomen, dan wel te beperken.

Een vertrouwenspersoon kan een verschil maken. Een goede werksfeer is van grote invloed op de prestaties, ziekteverzuim en het personeelsverloop. Het belang voor een positieve werksfeer ligt dus hoog.

Andere taken van een vertrouwenspersoon:
-adviseren van het beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen
-evalueren van de effecten
-vaststellen van de knelpunten
-het doen van voorstellen voor nieuw c.q. aan te passen beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Neem gerust contact met mij op als je nog andere vragen hebt. Of als je een melding wilt doen van ongewenst gedrag?

 

Wat mij steeds weer raakt is het volgende filmpje.  https://youtu.be/jD8tjhVO1Tc